Voorzitter en lid adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen

 • Bent u betrokken bij de Midden-Groningse samenleving?
 • Wilt u meepraten over het gemeentelijke beleid op het gebied van het sociaal domein?
 • Vindt u het belangrijk dat inwoners een stem hebben in het sociaal beleid?

Dan is de adviesraad naar u op zoek!

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad sociaal domein is opgericht om het college gevaagd en ongevraagd te adviseren over de onderwerpen binnen het sociale domein van de gemeente. Actuele thema’s zijn onder andere: eenzaamheid, WMO-voorzieningen, vervoer, jeugdzorg, GGZ en armoede- en schuldenproblematiek. De adviesraad vertegenwoordigt hierin de stem van de inwoners en draagt daarmee bij aan ontwikkeling van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van het sociaal domein.
Wij zijn een onafhankelijke raad van 10 personen en vergaderen maandelijks. Daarnaast heeft elk lid overleg met verschillende doelgroepen - waaronder cliëntgroepen, maatschappelijke organisaties en ambtenaren - om relevante informatie te verzamelen en adviezen te onderbouwen.

Taken

 • Actief ophalen van en openstaan voor signalen met betrekking tot het sociaal domein uit de Midden-Groningse samenleving.
 • Voorbereiden en formuleren van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over het gemeentelijk beleid op de genoemde thema’s.
 • Daartoe in een kleiner gezelschap met andere leden voorbereidend werk verrichten, waarbij het betrekken van cliënten (al dan niet via belangenorganisaties) een vereiste is.
 • Deelnemen aan maandelijkse bijeenkomsten (dinsdagavonden) van de Adviesraad sociaal domein.
 • Opbouwen/onderhouden van een netwerk.

Gewenst profiel

 • Inwoner van Midden-Groningen;
 • Ervaring/affiniteit met het sociaal domein;
 • Proactief, onafhankelijk en verbindend;
 • Een brede blik hebben en in staat zijn om integraal te adviseren;
 • Vertaalslag kunnen maken tussen beleid en praktijk;
 • Communicatief vaardig;
 • Graag in contact staan met burgers, gebruikers uit het sociaal domein en (belangen-)organisaties;
 • Openstaan voor signalen uit de samenleving;
 • Minimaal 4 uur per week beschikbaar zijn;
 • Ervaring met een of meerdere van genoemde wetten (grote pré).

Wat biedt de adviesraad?

Naast inspirerende contacten, cursussen, veel plezier en voldoening ontvangt u een vergoeding voor uw inzet.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk eens verder rond op onze website of meldt u aan voor het bijwonen van een vergadering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, Ineke van der Meer op het mailadres: i.vandermeer@adviesraadmg.nl

Sollicitatie

Een uitgebreid profiel voor de functie van voorzitter en lid kunt u opvragen bij het secretariaat mail: i.vandermeer@adviesraadmg.nl

Uw CV en motivatie kunt u richten aan:
Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. de sollicitatiecommissie.
E-mailadres: info@adviesraadmg.nl