• Bent u betrokken bij de Midden-Groningse samenleving? 
  • Wilt u meepraten over het gemeentelijke beleid op het gebied van het sociaal domein? 
  • Vindt u het belangrijk dat inwoners een stem hebben in het sociaal beleid? 
  • Bent u van nature een verbinder? 
  • Wilt u uw bestuurlijke ervaring inzetten? 

Dan is de adviesraad naar u op zoek! 

Wat doet de adviesraad? 
De adviesraad sociaal domein is opgericht om het college gevaagd en ongevraagd te adviseren over 
de onderwerpen binnen het sociale domein van de gemeente. Actuele thema’s zijn onder andere: 
eenzaamheid, WMO-voorzieningen, vervoer, jeugdzorg, GGZ en armoede- en schuldenproblematiek. 
De adviesraad vertegenwoordigt hierin de stem van de inwoners en draagt daarmee bij aan 
ontwikkeling van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied 
van het sociaal domein. 

Wij zijn een onafhankelijke raad van 11 personen en vergaderen maandelijks. Daarnaast heeft elk lid 
overleg met verschillende doelgroepen - waaronder cliëntgroepen, maatschappelijke organisatiesen 
ambtenaren - om relevante informatie te verzamelen en adviezen te onderbouwen. 

Wat vragen wij van u. 
U staat voor een boeiende uitdaging om samen met de leden van de adviesraad verder vorm en 
inhoud te geven aan het functioneren van de raad. U kunt motiveren, inspireren, verbinden, 
strategisch denken en met de raad tot besluitvorming komen. U onderhoudt contacten met de 
gemeente en diverse organisaties die betrokken zijn bij de invulling van het sociaal domein. Een 
groot netwerk is hierbij een pré. U kunt rekening houden met een tijdsinvestering van gemiddeld een 
dagdeel per week. 
Wat biedt de adviesraad? 
Naast inspirerende contacten, cursussen, veel plezier en voldoening ontvangt u een vergoeding voor 
uw inzet. 

Nieuwsgierig geworden? 
Neem een kijkje op onze website: www.adviesraadmg.nl 
en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van der Meer op het nummer 
0598-453419 (graag bellen tussen 19:30 en 21:30 uur). 

Sollicitatie
Uw CV en motivatie kunt u richten aan: Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. de sollicitatiecommissie. 
E-mailadres: info@adviesraadmg.nl 
De sluitingsdatum is 29 november 2021