De onafhankelijke Adviesraad is opgericht om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over allerhande onderwerpen in het sociale domein.
Op deze pagina vindt u de uitgebrachte adviezen.