De Adviesraad bestaat uit 6 leden, we hebben een vacature voor nieuwe leden en voor een betrokken voorzitter.
De leden zijn benoemd door het College van B&W.