De Adviesraad bestaat uit 10 leden en een voorzitter.
De leden zijn benoemd door het College van B&W.