De Adviesraad bestaat uit 11 leden, we hebben een vacature voor een betrokken voorzitter.
De leden zijn benoemd door het College van B&W.