De Adviesraad komt elke maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) bijeen en voert tussentijds overleg met verschillende betrokkenen, zoals cliëntgroepen, maatschappelijke organisaties en ambtenaren.